Mouton s.r.o. Žilina - kontakt

Sídlo: Bratislavská 31, 01001 Žilina
Zápis: Obch. reg. OS Žilina Oddiel Sro. vl.č. 53518/L
Zápis ÚVO: Zoznam hospodárskych subjektov vedený ÚVO, Reg. č.: 2015/1-PO-D5658
Zápis: Register konečných užívateľov výhod
Zápis RPVS: Register partnerov verejného sektora
IČO: 45727074
DIČ: 2023103401
IČ DPH: SK2023103401
Banka Fio banka, a.s.
IBAN: SK3783300000002201028367
BIC/SWIFT: FIOZSKBAXXX
Mob.: +421 907 894 988
e-mail: hulita@mouton.sk
web: https://www.mouton.sk/
Skype: Helpdesk cez Skype